Terapie Comportamentala
Redactat de Eugen Popa

Ai văzut copii sau adulți care au comportamente dificile sau perturbatoare?

Le este greu să le gestioneze, să le înțeleagă și uneori întâmpină dificultăți în a se integra într-un anumit loc din cauza lor.

Terapia comportamentală este un instrument utilizat pentru a înțelege comportamentele atipice.

Această formă de terapie promite schimbări palpabile și durabile în comportamentele  noastre.

Dar cum funcționează această terapie?

Cum poate transforma modul în care acționăm?

Cum poate schimbarea unui comportament să influențeze calitatea vieții noastre?

Descoperă terapia comportamentală și terapia pentru AHDH și autism și cum ajută la a avea o viață liniștită și echilibrată.

Terapie comportamentală

Terapia comportamentală este o formă de psihoterapie care se concentrează pe identificarea și modificarea comportamentelor problematice sau disfuncționale ale unei persoane.

Scopul psihoterapiei comportamentale este de a observa, analiza comportamente în contexte sociale și individuale.

Terapia comportamentală se bazează pe ideea că toate comportamentele sunt învățate și pot fi înlocuite cu altele sănătoase și  adaptative.

Terapia comportamentală ia în calcul înțelegerea funcției pe care comportamentul o îndeplinește

Aceasta presupune analizarea motivelor care stau la baza unui comportament, oferind indicii pentru intervenția terapeutică.

Terapeutul colaborează cu clientul pentru a identifica factorii semnificativi care contribuie la comportamentul problematic, dezvoltând un program de terapie cu tehnici și strategii personalizate pentru a îmbunătăți modul de răspuns în diverse situații.

Persoanele învață tehnici și strategii pentru a face față situațiilor dificile sau stresante și terapia necesită o anumită perioadă de timp și secvențe intensive de învățare pentru a produce efecte dorite. Este nevoie de exercițiu, implicare, colaborare și timp pentru a produce efecte pozitive.

Această formă de terapie este utilizată în tratarea unei game variate de probleme: tulburare de anxietate, alimentară, de somn, depresie, fobii, dependențe, AHDH sau autism.

5 Idei Principale Acestui Articol

 1. Terapia comportamentală se concentrează pe identificarea și schimbarea comportamentelor problematice sau disfuncționale ale unei persoane.
 2. Scopul acestei terapii este de a observa și analiza comportamentele în diferite contexte sociale și individuale, având în vedere funcția pe care comportamentul respectiv o îndeplinește.
 3. Terapia comportamentală se bazează pe teorii precum cea a învățării, care presupune că comportamentele pot fi învățate și schimbate prin interacțiunea cu mediul.
 4. Analiza funcțională a comportamentului problematic este un aspect al terapiei comportamentale, în care terapeutul identifică motivele care stau la baza unui comportament și dezvoltă strategii specifice de intervenție.
 5. Această formă de terapie este eficientă în tratarea unui spectru larg de probleme, inclusiv tulburări de anxietate, alimentare, de somn, depresie, fobii, dependențe, ADHD sau autism, necesitând timp, exercițiu și colaborare pentru a obține rezultate pozitive.
Citește și  IQ Scade cu 30% Când Ți Se Spune Acest Lucru

5 Întrebări la Care Răspunde Acest Articol

 1. Cum se axează terapia comportamentală pe schimbarea comportamentelor problematice sau disfuncționale ale unei persoane?
 2. Care este scopul principal al terapiei comportamentale și cum ajută în analiza comportamentelor în diferite contexte?
 3. Pe ce teorii se bazează terapia comportamentală în abordarea și schimbarea comportamentelor?
 4. Cum contribuie analiza funcțională a comportamentului la dezvoltarea unor strategii specifice de intervenție în terapia comportamentală?
 5. În ce tipuri de probleme sau tulburări poate fi eficientă terapia comportamentală și care sunt factorii cheie pentru obținerea de rezultate pozitive în această formă de terapie?

Terapie Comportamentala

Teorii ale Terapiei Comportamentale

 1. Teoria Învățării: Comportamentele sunt învățate și pot fi schimbate prin intermediul interacțiunii cu mediul. Prin recompensare și pedepsire, se pot consolida sau slăbi anumite comportamente. Persoanele învață să se comporte adecvat în anumite situații.
 2. Teoria Condiționării Clasic (Pavlovian): Această teorie se bazează pe asocierea unui stimul neutru cu un stimul care produce o reacție, până când stimulul neutru devine un declanșator al aceleiași reacții. Teoria este folosită pentru a modifica reacțiile emoționale sau comportamentale la anumiți stimuli proveniți din interacțiune cu mediul.
 3. Teoria Condiționării Operante (Skinnerian): Modificarea unui comportament nedorit prin intermediul recompenselor și pedepselor (1). Realizarea unui comportament corect trebuie recompensată pentru ca acesta să se repete. Comportamentele care sunt pedepsite au tendința de a scădea în frecvență.
 4. Modelarea Observațională (Teoria Socială a Învățării): Oamenii pot învăța comportamente noi prin observarea altora. Terapeuții pot utiliza modelarea pentru a demonstra și a promova comportamente sănătoase.
 5. Teoria Cogniției Sociale: Teoria se concentrează pe rolul gândurilor și interpretărilor în comportament. Terapia comportamentală poate implica schimbarea gândurilor disfuncționale pentru a influența schimbări în comportament.
 6. Teoria Tehnologiilor Comportamentale: Utilizarea metodelor științifice pentru a identifica și aplica tehnici specifice de modificare a comportamentului. Acest lucru implică o abordare precisă și măsurabilă.

Principiile de Bază ale Terapiei Comportamentale

Principiile de bază ale terapeutului în terapia comportamentală:

 1. Analiza funcțională: Terapia comportamentală presupune înțelegerea comportamentului problematic, identificând factorii care îl susțin sau îl întrețin și impactul negativ al acestora. Terapeutul va dezvolta strategii specifice de intervenție bazate pe fișe și ghid clinic de intervenție.
 2. Obiective clare și specifice: Terapia comportamentală se axează pe stabilirea unor obiective clare și măsurabile, pentru a evalua progresul și a asigura direcția corectă a tratamentului.
 3. Intervenții bazate pe evidențe: Se bazează pe cercetarea științifică și pe dovezi concrete pentru a alege și aplica tehnicile potrivite în funcție de problema specifică a fiecărei persoane.
 4. Focus pe prezent: Terapiile comportamentale pun accent pe schimbarea comportamentelor și reacțiilor în prezent, în loc de analiza extensivă a trecutului.
 5. Ședințe structurate: Ședințele de terapie comportamentală sunt bine organizate, având un plan clar și o structură stabilă. Acest lucru ajută la concentrarea pe obiective și la obținerea de rezultate măsurabile.
 6. Feedback și monitorizare: Terapeutul oferă feedback constant și monitorizează progresul persoanei și să se asigură că strategiile aplicate sunt eficiente sau face ajustări dacă este necesar.
 7. Invatarea și practica abilităților noi: Terapia comportamentală încurajează persoana să învețe și să aplice abilități noi în viața de zi cu zi, pentru a face față eficient provocărilor și pentru a obține schimbări pozitive.
 8. Promovarea autonomiei: În cadrul acestui tip de terapie, terapeutul încurajează persoana să devină activă în procesul terapeutic, să-și asume responsabilitatea pentru schimbare și să aplice abilitățile în afara ședințelor de terapie.
Citește și  Anxietatea de Separare la Copii și Adulți

Abordări în Terapia Comportamentală

Abordări specifice ale terapiei comportamentale:

 1. Terapia Cognitivă: Se concentrează pe identificarea și modificarea gândurilor negative, distorsionate sau iraționale care contribuie la emoții negative și comportamente problematice. Dezvoltăm și masterăm gânduri cu alternative realiste, constructive și adaptative.
 2. Terapia Comportamentală: Se axează pe modificarea comportamentelor problematice (comportamente în exces sau comportamente deficitare, stereotipii) și pe acele comportamente pe care dorim să le dobândim prin învățarea unor modalități sănătoase de a răspunde la situații și stresori. Sunt utilizate tehnici precum recompensarea când răspunde corect la o anumită sarcină, expunerea și desensibilizarea.
 3. Terapia de Expunere și Prevenire a Ritualurilor (ERP): Utilizată în tratamentul tulburării obsesiv-compulsive (TOC) prin expunerea controlată și repetată la stimuli care declanșează aceste obsesii, persoana învață să tolereze disconfortul și să reducă compulsivitățile asociate.
 4. Terapia cognitiv-comportamentală dialectică (DBT): DBT (2) integrează elemente de TCC cu strategii de conștientizare a emoțiilor și de reglare a acestora.
 5. Terapia de acceptare și angajament (ACT): Se concentrează pe cultivarea acceptării și conștientizării (3) în prezent, și încurajează persoana să-și urmeze valorile și  să angajeze comportamente specifice dobândite în direcția dorită.

Terapia Comportamentală și ADHD

ADHD, sau tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate, este o tulburare neurobiologică care afectează capacitatea unei persoane de a se concentra, de a sta liniștită și de a-și controla impulsurile.

Persoanele cu ADHD (4) pot avea dificultăți în menținerea atenției asupra unei sarcini sau activități, pot fi agitate și pot avea tendința de a se distra ușor.

Această condiție poate afecta funcționarea în diferite domenii ale vieții, inclusiv la școală, la muncă și în relațiile personale.

Terapia Comportamentală (TC) este o utilizată  în gestionarea și tratamentul Tulburării de Hiperactivitate cu Deficit de Atenție (ADHD).

Se concentrează pe dezvoltarea abilităților de auto-reglare, autoservire, gestionarea impulsurilor și îmbunătățirea organizării și concentrării.

Cei diagnosticați cu ADHD au nevoie să implementeze acest tip de tratament pentru: managementul timpului, strategii de organizare și abordări pentru îmbunătățirea atenției și concentrării dar și pentru a controla hiperactivitatea.

Citește și  Amintirile Pierdute devin Amintiri Recuperate

Descurajarea comportamentelor negative prin ignorarea acestora și prin acordarea atenției sporite comportamentelor potrivite. Utilizarea metodei “time-out” oferă persoanei o pauză pentru reflecție și regrupare atunci când comportamentul devine problematic.

Terapia se concentrează pe înlocuirea acestora cu alternative mai constructive și adaptative, utilizând recompensele pentru a consolida comportamentele pozitive.

Pentru sporirea eficienței terapiei, uneori se realizează combinarea acesteia cu tratament medicamentos stabilit de medicul psihiatru.

Terapia Comportamentală ABA

Autismul (5) este o tulburare neuro-comportamentală care influențează interacțiunea socială, comunicarea și modul în care indivizii percep lumea.

Tulburarea de spectru autist prezintă stereotipie în comportamente sau autostimulări (mișcări repetitive ale mâinilor, precum fluturarea degetelor sau bătutul cu pumnii în piept).

Aceasta implică observarea atentă și înregistrarea comportamentelor, identificarea factorilor de influență și aplicarea intervențiilor specifice pentru a obține schimbări pozitive.

ABA utilizează recompense și feedback pentru a consolida comportamentele dorite și a reduce comportamentele nedorite.

Terapeutul identifică și înțelege funcția comportamentelor manifestate de persoană.

O bună gestionare a situației, înseamnă capacitatea terapeutului de a analiza corect comportamentul copilului.

Se stabilesc strategii specifice pentru a adresa comportamentele problematice și a promova adaptarea la mediul social și academic.

Terapia Comportamnetală și Relațiile de Cuplu

În terapia comportamentală pentru cupluri, se abordează cu delicatețe subiecte sensibile precum intimitatea și relațiile sexuale (frigiditate). Terapeuții oferă un spațiu sigur în care partenerii pot explora și comunica deschis despre nevoile și dorințele lor în această privință.

Se utilizează secvențe intensive de consiliere, care includ exerciții de comunicare și tehnici de relaxare, pentru a spori conexiunea și înțelegerea reciprocă. Aceștia pot să își imagineze situații în care să pună în aplicare cele învățate.

În terapia comportamentală se pune accent pe predictibilitate, rutine și obiceiuri din cadrul relației, în vederea îmbunătățirii experiențelor conjugale.

Prin aceste metode, terapia comportamentală în cuplu își propune să aducă  îmbunătățiri în calitatea relației, inclusiv în sfera intimității și a vieții sexuale.

Tehnici Comportamentale Pentru Sănătate Mentală

Terapie Comportamentala

Terapia comportamentală joacă un rol în îmbunătățirea sănătății mentale prin abordarea gândurilor, emoțiilor și comportamentelor care pot contribui la problemele psihologice.

Moduri prin care terapia comportamentală contribuie la sănătatea mentală:

 1. Identificarea și schimbarea modelelor disfuncționale: Terapia ajută la recunoașterea gândurilor negative și comportamentelor nesănătoase, oferind strategii pentru a le modifica în mod constructiv. Aceasta promovează o perspectivă echilibrată și pozitivă asupra vieții.
 2. Managementul stresului și anxietății: Terapeutul oferă tehnici pentru a gestiona și reduce nivelul de stres și anxietate, ajutând l să facă față mai eficient provocărilor zilnice și evenimentelor stresante.
 3. Tratarea tulburărilor de anxietate și depresie: Terapia comportamentală este utilizată în tratarea tulburărilor precum anxietatea generalizată, fobii, tulburarea de panică și depresia, ajutând la reducerea simptomelor și îmbunătățirea stării generale de bine.
 4. Gestionarea problemelor de somn: Prin tehnicile specifice, terapia comportamentală ajută la îmbunătățirea calității somnului și la rezolvarea problemelor legate de insomnie sau alte tulburări de somn.
 5. Dezvoltarea abilităților de comunicare și interacțiune socială: Terapia ajută la îmbunătățirea abilităților de comunicare, ceea ce poate spori relațiile interpersonale și poate reduce izolarea socială.
 6. Managementul comportamentelor compulsive și a dependențelor: Terapia comportamentală oferă strategii pentru a gestiona și a depăși comportamente obsesiv compulsive, precum cele asociate cu tulburările alimentare sau dependențele.
 7. Îmbunătățirea relațiilor interpersonale: Terapia familială și terapia de cuplu pot ajuta la rezolvarea conflictelor și îmbunătățirea relațiilor în cadrul familiei și cuplului.
 8. Creșterea stimei de sine și a încrederii în sine: Terapia promovează dezvoltarea unei perspective pozitive și a unei imagini de sine sănătoase, contribuind la încrederea în propriile capacități.
Citește și  Frica de Apa: Acvafobia

Terapia comportamentală și cuplul

Poveștile de Succes ale Terapiei Comportamentale

 1. Soluții Practice și Tangibile: Terapia comportamentală oferă abordări concrete și aplicabile pentru a schimba comportamentele problematice.
 2. Bazată pe Dovezi Științifice: Se fundamentează pe cercetarea științifică, asigurând eficacitatea intervențiilor.
 3. Orientată spre Prezent: Terapia se concentrează pe modificarea comportamentelor în prezent, evitând analize prea detaliate ale trecutului.
 4. Personalizată și Flexibilă: Fiecare plan terapeutic este adaptat nevoilor și obiectivelor individuale ale persoanei.
 5. Promovează Autonomia și Independența: Terapia încurajează persoana să devină mai autonomă, să se focalizeze pe autoîngrijire  și să-și asume controlul asupra vieții sale prin învățarea de strategii de adaptare și schimbare a comportamentelor.
Profilul persoanei Provocare Rezultat
Bărbat în vârstă de 35 de ani, anxietate severă 10 sesiuni de terapie cognitiv-comportamentală Reducere semnificativă a simptomelor de anxietate
Femeie în vârstă de 50 de ani, depresie cronică 15 sesiuni de terapie comportamentală dialectică Stare de spirit îmbunătățită și scăderea episoadelor depresive
Bărbat în vârstă de 26 de ani, dependență de alcool 12 sesiuni de terapie comportamentală A menținut abstinența timp de peste un an
Femeie în vârstă de 40 de ani, bulimie nervoasă 20 sesiuni de terapie cognitiv-comportamentală Nu mai prezintă comportamente de supraalimentare și eliminare
Bărbat în vârstă de 22 de ani, fobie socială 8 sesiuni de terapie prin expunere Capabil să interacționeze confortabil în situații sociale

Provocări și Critici la Adresa Terapiei Comportamentale.

 Terapia nu este lipsită de limite și a le recunoaște ajută pentru o perspectivă echilibrată:

 • Focalizare limitată: Terapia comportamentală se concentrează prea mult pe comportamentele observabile, neglijând rolul gândurilor și emoțiilor subiacente.
 • Dependența de terapeut: Există riscul dependenței de terapeut, ceea ce poate ridica preocupări cu privire la autoeficacitate după încheierea tratamentului.
 • Efectivitatea pe termen scurt: Terapia comportamentală este mai eficientă pe termen scurt, cu posibilitatea recurenței simptomelor pe termen lung.
 • Preocupări etice: Utilizarea recompenselor pozitive și negative poate ridica probleme etice, punând sub semnul întrebării dacă este corect să manipulezi răspunsurile comportamentale.
 • Inexactitatea raportărilor proprii: Bazându-ne pe autoraportarea clientului poate duce la inexactități, deoarece aceștia nu își pot aminti întotdeauna cu exactitate comportamentele sau sentimentele lor.

Perspectivele viitoare în cercetarea terapiei comportamentale

Teleterapia, realitatea virtuală și aplicațiile mobile vor deveni instrumente standard, crescând accesibilitatea și eficacitatea:

Citește și  Învață Despre Echilibrul Emoțional În Doar Câțiva Pași
Progres Implicație Beneficiu
Abordări centrate pe persoană Integrarea valorilor culturale și individuale Tratament personalizat mai eficient
Medicină de precizie Adaptarea terapiilor la factorii genetici, de mediu și de stil de viață Creșterea eficacității
Instrumente tehnologice Utilizarea teleterapiei, realității virtuale, aplicațiilor mobile Accesibilitate sporită

Întrebări Frecvente despre Terapia Comportamentală

Care sunt cerințele de calificare pentru un profesionist care practică Terapia Comportamentală?

Veți avea nevoie de o licență în psihologie sau într-un domeniu înrudit, urmată de un masterat sau doctorat. În plus, certificarea în analiza comportamentală este adesea necesară și un atestat de liberă practică. Este o cale riguroasă, dar satisfăcătoare.

Există anumite grupe de vârstă sau demografice care beneficiază mai mult de terapia comportamentală decât altele?

De terapia comportamentală poate beneficia o gamă variată de grupuri de vârstă și demografice, inclusiv copii, adolescenți, adulți și vârstnici. Este utilizată în tratarea tulburărilor de anxietate, depresie, dependențe și alte probleme psihologice.

Terapia comportamentală poate fi combinată eficient cu alte forme de terapie sau medicamente?

Terapia comportamentală poate fi combinată cu alte forme de terapie, precum terapia cognitivă sau terapia de acceptare și angajament. Poate fi utilizată în tandem cu tratamentul medicamentos pentru problemele de sănătate mentală, oferind o abordare holistică și personalizată pentru îmbunătățirea stării de bine a persoanei.

Care sunt câteva concepții greșite sau mituri comune despre Terapia Comportamentală?

Terapia Comportamentală este uneori percepută greșit. Contrar miturilor, ea abordează gândurile și emoțiile, nu doar comportamentele. Nu este o soluție rapidă, necesitând timp și efort. Terapeuții comportamentali sunt empatici. Funcționează eficient pentru o gamă largă de probleme și nu se limitează la adulți. Nu se concentrează doar pe trecut, ci și pe gestionarea prezentului și a viitorului.

Cât de repede se văd rezultatele în urma Terapiei Comportamentale?

Progresul în terapie variază de la persoană la persoană. Unele îmbunătățiri pot apărea în câteva ședințe după secvenţele intensive de învățare, însă pentru schimbări durabile, este necesară persistență și timp. Consistența în aplicarea tehnicilor și colaborarea strânsă cu terapeutul pot influența ritmul progresului.

Referințe

1.      Staddon, J. E., & Cerutti, D. T. (2003). Operant conditioning. Annual review of psychology54(1), 115-144.

2.      2. Robins, C. J., & Chapman, A. L. (2004). Dialectical behavior therapy: Current status, recent developments, and future directions. Journal of personality disorders18(1), 73-89.

3.      Zhang, C. Q., Leeming, E., Smith, P., Chung, P. K., Hagger, M. S., & Hayes, S. C. (2018). Acceptance and commitment therapy for health behavior change: a contextually-driven approach. Frontiers in psychology8, 2350.

4.      Drechsler, R., Brem, S., Brandeis, D., Grünblatt, E., Berger, G., & Walitza, S. (2020). ADHD: Current concepts and treatments in children and adolescents. Neuropediatrics51(05), 315-335.

5.      5. Hodges, H., Fealko, C., & Soares, N. (2020). Autism spectrum disorder: definition, epidemiology, causes, and clinical evaluation. Translational pediatrics9(Suppl 1), S55.

Eugen Popa

Salut, sunt Eugen Popa și de la o vârstă fragedă m-au pasionat tainele minții și a inimii. Acest lucru m-a determinat să studiez tot ce puteam ca să pot ajunge...

Articole publicate: 266

Vezi pagina autorului
Publicat în categoria Psihoterapie pe de .

Despre Eugen Popa

Salut, sunt Eugen Popa și de la o vârstă fragedă m-au pasionat tainele minții și a inimii. Acest lucru m-a determinat să studiez tot ce puteam ca să pot ajunge într-un mediu în care informațiile erau extrem de limitate.

De-a lungul anilor, am practicat yoga și alte practici orientale și asta, împreună cu cele mai recente descoperiri din lumea psihologiei, dar și tehnologia, au contribuit la modelarea persoanei care sunt astăzi.

 

Există o constantă în viața mea: tot timpul sunt curios de cele mai recente descoperiri, studii și cercetări în domeniile psihologiei, neurologiei, comunicării, hipnozei, iar asta mă ajută să cresc și să evoluez atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

Am vrut să învăț de la cei mai buni profesioniști din fiecare domeniu în parte, iar asta a însemnat să caut cei mai buni profesori și cele mai bune cursuri din întreaga lume. Studiile mele se întind de la cursuri de psihologie la Harvard și cursuri de hipnoză și NLP, la Retreat-uri de yoga și multe altele.

Primul meu curs de hipnoză a fost cu regretatul Gerald Kein de la Omni Hypnosis și apoi am continuat cu Ron Eslinger, Gordon Emmerson, Edwin Yager și mulți alții. În 2012 am devenit Certified Hypnosis Trainer cu NGH și mai târziu, tot în acel an am devenit și OMNI Hypnosis Trainer.

De-a lungul anilor am crescut pentru a-mi crea propriul curriculum de hipnoză și am predat diferite terapii și cursuri de auto-dezvoltare în toată lumea (Brazilia, SUA, Marea Britanie, Europa, Asia).

 

Certificări

  • Trainer certificat în Terapiea Resurselor și Terapie avansată a stării eului

   2015 

  • Trainer certificat Goulding SleepTalk pentru copii

   2015 

  • Trainer certificat în terapie subliminală sau Terapia Yageriană

   2014

  • Consultant certificat Goulding SleepTalk pentru copii

   2014 

  • Trainer certificat în terapia părților

   2013

  • Trainer certificat de hipnoză OMNI

   2012 

  • Trainer certificat de hipnoză NGH

   2012 

  • Practician de hipnoză cu certificat OMNI Hypnosis NGH

   2009

 

Acreditări și certificări

  • Trainer Terapia Resurselor Eugen Popa 8211
  • Trainer OMNI Hypnosis Eugen Popa
  • Trainer NGH Eugen Popa 8211
  • Eugen Popa Hinoterapeut certificat NGH
  • Eugen Popa Hipnotizator certificat NGH 8211

Inscrie-te si TU la Cea Mai Mare Bibliotecă Online din România din domeniul Dezvoltării Personale!

Dă click pe linkul de mai jos și intră în Biblioteca Puterea Minții chiar acum, unde ai acces la:

 • sute de ore de cursuri,
 • zeci de ședințe de terapie,
 • demonstrații și exemple de lucru
 • Certificări Internaționale
 • > Inscrie-te Acum <

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *