violenta in familie
Redactat de Leonard

Violența în Familie: Definiție, Cauze, Strategii de Prevenire. Caracteristici ale Agresorului Implicat în Violența Domestică

În fiecare cămin se poate ascunde un secret dureros: violența în familie.

Această realitate afectează membrii unei familii, indiferent de statut social sau cultural.

Maltratarea partenerului sau a copilului presupune exercitarea unor tensiuni subtile, explozii de furie, violență, abuz.

Violența este folosită pentru a menține puterea și controlul abuzatorului asupra victimei.

Ce se întâmplă cu vocile tăcute ale celor afectați de violența în familie?

Vătămarea are consecințe profunde și de lungă durată prin diminuarea încrederii în sine, dezvoltarea unor condiții medicale, diminuarea calității vieții.

Cum putem oferi sprijin și reziliență victimelor violenței?

Există tehnici și soluții  care pot ajuta victima sau relațiile sale cu abuzatorul.

Ce Este Violența în Familie?

Violența în familie, cunoscută și sub denumirea de violență domestică, reprezintă un comportament abuziv și dăunător care are loc în cadrul unui mediu familial inclusiv în cadrul parteneriatului conjugal, între părinți și copii sau între alți membrii ai familiei.

5 Idei Principale Ale Acestui Articol

 1. Violența domestică reprezintă o problemă gravă de sănătate publică, cu consecințe devastatoare asupra victimelor.
 2. Puterea, traumele, substanțele, normele și sănătatea mintală susțin violența familială.
 3. Violența domestică afectează oameni din toate categoriile sociale, indiferent de vârstă, gen sau etnie.
 4. Membrii familiei, indiferent de gen, pot deveni agresori din diverse motive, incluzând nevoia de control, traumele din copilărie și tulburările de personalitate.
 5. Pentru a preveni și combate violența în familie se apelează la educație și conștientizare, dezvoltarea abilităților de comunicare, stabilirea limitelor și a respectului, promovarea independenței financiare, sprijinul de grup

5 Întrebări la Care Răspunde Acest Articol

 1. Care sunt diferitele forme de violență domestică și cum pot acestea afecta membrii unei familii?
 2. Care sunt cauzele și factorii care pot contribui la apariția și perpetuarea violenței în familie?
 3. Cine sunt posibilele victime ale violenței în familie și cum pot fi acestea afectate în diverse moduri?
 4. Cum poate un agresor să fie definit și care sunt caracteristicile acestuia într-o situație de violență familială?
 5. Ce strategii și resurse sunt disponibile pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, inclusiv sprijinul pentru victime și intervenția autorităților?
Citește și  Dependența de telefon: scapă de ea pentru totdeauna!

Tipuri de Violență Domestică

Ansamblul conflictelor din grupul familial pot avea consecințe profunde. Diferențele de opinii, comunicarea slabă și tensiunile neexprimate pot escalada în dispute mai mari. Aceste conflicte pot afecta relațiile, sănătatea mentală și bunăstarea membrilor familiei.

Tipuri de violență domestică:

 1. Violența Fizică: Utilizarea puterii și forței fizice împotriva persoanei agresate: izbiri, trageri de păr, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.
 2. Violența Verbală și Emoțională: Insultele, umilirile, ameninţările, controlul excesiv, intimidările și orice alt comportament care are ca scop afectarea emoțională a victimei.
 3. Abuzul Sexual: Atingeri nepotrivite, umilitoare exercitate de abuzator și forțarea partenerului să întrețină relații sexuale fără consimțământul său.
 4. Controlul Financiar: Comportamentul abuzatorului constă în interzicerea sau limitarea accesului victimei asupra resurselor financiare.
 5. Neglijarea și Abuzul Neglijent: Neglijarea se referă la lipsa furnizării nevoilor de bază: hrană, adăpost și îngrijire medicală. Comportamentul de neglijare implică săvârșirea de acte de omisiune în îngrijirea adecvată a unei persoane vulnerabile (de exemplu, un copil sau o persoană în vârstă).
 6. Abuzul Psihologic: Intimidare, control, ameninţări sau comportamente care afectează starea psihologică și emoțională a victimei în mediul familial sau domestic.
 7. Abuzul asupra Copiilor: Oricare dintre formele de abuz menționate mai sus aplicate asupra copiilor de către un adult din familie.
 8. Cyberbullying și Controlul Online: Acestea sunt forme de abuz prin folosirea tehnologiei și a internetului pentru a controla, intimida sau umili victima.
 9. Sindromul Copilului Martor: Copiii care sunt expuși violenței domestice (1) și chiar dacă nu sunt direct victime, pot fi afectați emoțional și psihologic.

Violența produce în mediul familial consecințe serioase asupra sănătății fizice și psihologice a victimelor, iar în unele cazuri, poate duce chiar la deces.

Combaterea violenței în familie necesită conștientizare, sprijin comunitar și intervenție legală pentru a proteja victimele și pentru a stopa perpetuatorii.

The Dangers of Domestic Violence and the Importance of Prevention | Institute for Health Policy Leadership

Pexels on Pixabay

Cauzele Violenței în Familie

Factori care conduc la violența domestică:

 1. Putere și control: Abuzatorul dorește să aibă dominare și autoritate asupra victimelor sale. El utilizează violență fizică sau verbală și intimidarea  ca instrument pentru a stabili și menține controlul.
 2. Trauma din copilărie: În urma abuzurilor și violențelor suferite de unele persoane în mediul familial în copilărie, există șanse să devină abuzatori sau victime în viața adultă.
 3. Abuzul de substanțe: Drogurile și consumul de alcool (2) nu cauzează abuzul, dar pot amplifica frecvența și severitatea episoadelor violente.
 4. Normele sociale: Convingerile culturale care susțin inegalitatea de gen sau normalizează violența pot perpetua abuzul domestic.
 5. Probleme Legate de Sănătate Mintală: Anumite tulburări de sănătate mintală pot contribui la comportamente abuzive. Tulburările de personalitate sau tulburările de control al impulsurilor pot juca un rol.
 6. Isolare Socială: Izolarea unei persoane de rețelele de sprijin și de contactul cu exteriorul poate face mai dificil pentru victime să caute ajutor și să iasă dintr-o relație abuzivă.
Citește și  Ce Drepturi Au Bolnavii De Alzheimer

Victimele violenței în familie

Victimele violenței în familie pot fi oameni de orice vârstă, gen, etnie, orientare sexuală sau statut socio-economic.

Categorii de posibile victime ale violenței în familie:

 1. Partenerul de Viață sau Soția/Soțul: O persoană adultă care suferă de abuz din partea partenerului de viață. Acest tip de violență este cunoscut sub numele de abuz conjugal sau domestic.
 2. Copiii: Copiii pot fi victime directe ale violenței sau pot fi expuși la aceasta în mediul familial. Aceștia pot suferi daune fizice, emoționale sau psihologice.
 3. Părinții sau Bunicii: Persoanele în vârstă pot fi și ele victime ale violenței în familie, fie din partea copiilor lor, fie din partea altor membri ai familiei.
 4. Frații sau Surorile: Relația de fraternitate nu garantează automat o atmosferă sigură și lipsită de abuz.
 5. Cupluri de Același Sex: Violența în relațiile de același sex poate afecta cuplurile LGBTQ+ în aceeași măsură ca pe cele heterosexuale.
 6. Persoane cu Dizabilități: Persoanele cu dizabilități pot fi mai vulnerabile la abuz, deoarece au mai puțină autonomie și resurse pentru a-și proteja propria siguranță.
 7. Persoane cu Bariere Culturale sau Lingvistice: Aceste persoane pot întâmpina dificultăți în a cere ajutor sau în a accesa servicii din cauza dificultăților de comunicare.
 8. Persoanele de Diferite Grupuri Etnice sau Rurale: Anumite comunități pot avea mai puțin acces la resurse sau pot fi mai reticente să raporteze abuzurile din cauza constrângerilor culturale sau lingvistice.
 9. Persoanele care Trăiesc în Violentă Inter-generațională: Persoanele care au fost expuse la violența în familie în copilărie pot continua să fie victime sau pot deveni agresori în propria lor viață familială însușindu-și comportamente ale abuzatorilor.Caracteristicile Abuzatorului

Agresorul, într-o situație de violență în familie, poate fi orice membru al familiei care exercită comportamente abuzive față de ceilalți membri. Acesta poate fi un partener de viață, un părinte, un copil sau oricare alt membru al familiei.

Aspecte despre agresor:

 1. Profilul Agresorului:
  • Gen: Deși majoritatea agresorilor în situații de violență domestică sunt bărbați, nu există o regulă fixă și femeile pot fi și ele agresoare.
  • Control și Putere: Agresorii tind să caute control și putere asupra victimelor lor. Ei pot folosi violența ca mijloc de a-și menține dominația în relație prin interzicerea dreptului de a vorbi, lipsire de mijloace de sprijin emoțional sau fizic.
  • Posibile Antecedente de Abuz: Agresorii au crescut în medii în care au fost martori la violență, amenințările celor in jur sau au fost ei înșiși victime ale abuzului în copilărie.
  • Tulburări de Personalitate sau Sănătate Mintală: Problemele legate de sănătatea mentală (3), tulburarea de personalitate antisocială sau tulburările de control al impulsurilor contribuie la comportamentul agresiv, loviri.
  • Abuz de Substanțe: Consum de substanțe interzise, consum de alcool pot agrava comportamentul agresiv și pot duce la escaladarea violenței (tragere de păr, izbirea victimei)
 2. Motivele Agresorului:
  • Probleme de Putere și Control: Agresorii încearcă să-și mențină controlul asupra celorlalți membri ai familiei, deseori prin folosirea violenței ca mijloc de ameninţare, intimidare.
  • Frustrări și Stres: Agresorii își descarcă frustrările și stresul asupra victimelor lor.
  • Probleme de Comunicare și Rezolvare a Conflictelor: Incapacitatea de a comunica eficient sau de a gestiona conflictele în mod sănătos poate duce la escaladarea situațiilor în care apare violența.
Citește și  Bullying social: definiție si metode de combatere.

Agresorul, Amenințările și Impactul Asupra Persoanei Agresate

Violența domestică reprezintă o problemă gravă și îngrijorătoare care afectează milioane de oameni în întreaga lume.

Această formă de abuz, manifestată în cadrul relațiilor de familie, poate avea consecințe negative asupra victimelor sau pentru familia de origine.

Impactul său se resimte nu doar la nivel fizic, ci și emoțional, psihologic și social.

Consecințe ale violenței în familie asupra victimelor:

Impacturi psihologice Impacturi fizice
Depresie Dureri cronice
Anxietate Tulburări de somn
PTSD Tulburări gastrointestinale
Stima de sine scăzută Pierdere inexplicabilă în greutate

În urma unor episoade puternice de violență, abuzatorul poate promite că se va schimba în cazul în care îi spui că îl părăsești.

Acesta poate căuta împăcare și, de dragul onoarei familiei, să ofere, pentru o scurtă perioadă de timp, o lecție demonstrativă de schimbare.

Preventing intimate partner violence by focusing on abusers

Gianfranco Grenar on Unsplash

Implicațiile Legale Asupra Abuzatorilor

 1. Urmărirea penală: Statul poate urmări penal infractorii, ceea ce poate duce la pedepse cu închisoarea sau amenzi.
 2. Ordine de protecție: Victimele pot obține ordine de protecție, care pot contribui la menținerea lor în siguranță.

Strategii Pentru a Preveni și Combate Violenţa în Familie

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recunoaște violența în familie ca o problemă majoră de sănătate publică.

Prevenirea (4) și combaterea violenței domestice pentru asigurarea siguranței și bunăstării membrilor familiei.

Strategii pentru prevenirea violenței în familie:

 1. Educație și Conștientizare:
  • Educați membrii familiei cu privire la semnele și consecințele violenței în familie.
  • Promovați discuțiile deschise despre relații sănătoase și non-violente.
 2. Dezvoltarea Abilităților de Comunicare:
  • Încurajați membrii familiei să își exprime nevoile și sentimentele într-un mod respectuos și să asculte cu atenție pe ceilalți.
  • Învățați cum să gestionați conflictele într-un mod sănătos, fără recurgerea la violență.
 3. Stabilirea Limitelor și a Respectului:
  • Învățați copiii și adulții să recunoască și să respecte limitele personale și ale celorlalți.
  • Asigurați-vă că membrii familiei înțeleg că violența nu este acceptabilă și că există consecințe pentru comportamentele abuzive.
 4. Promovarea Independenței Financiare:
  • Încurajați membrii familiei să își dezvolte abilitățile și să aibă propriile surse de venit, pentru a evita dependența financiară de alte persoane.
 5. Sprijinul de Grup și Consilierea:
  • Căutați sprijinul de la organizații locale sau grupuri de consiliere specializate în violența familială.
  • Participați la programe de terapie de grup sau de consiliere pentru a împărtăși experiențele și a învăța abilități de gestionare a stresului și conflictelor.
 6. Planificarea de Securitate:
  • Creați un plan de securitate care să includă pași de acțiune în cazul unei situații de urgență. Includeți modalități de a ajunge la un loc sigur și de a solicita ajutor.
 7. Contactarea Autorităților:
  • Dacă sunteți în pericol, contactați imediat autoritățile locale sau apelați la o linie de urgență pentru victimele violenței domestice.
 8. Căutarea de Sprijin Legal:
  • Consultați un avocat specializat în dreptul familiei pentru a obține informații despre ordine de restricție sau alte măsuri legale de protecție.
 9. Refugiu și Adăposturi Sigure:
  • Căutați adăposturi pentru victimele violenței în familie în zona dvs. Acestea pot oferi adăpost, siguranță și sprijin emoțional.
Citește și  Albuminurofobia: Fobii Rare

Resurse și Suport Pentru Victimele Violenței Domestice

Ca victimă a violenței domestice există o mare varietate de resurse disponibile pentru a te sprijini și a te ajuta. Fiecare persoană merită siguranță, respect și  dreptul de a trăi fără frică. Cu ajutorul profesioniștilor, poți recâștiga controlul asupra vieții tale.

Resurse pentru victimele violenței în familie:

 1. Adăposturi locale pentru victimele violenței domestice: Acestea oferă siguranță imediată, hrană și îmbrăcăminte. Veți găsi un mediu de îngrijire, consiliere și asistență legală aici.
 2. Linia națională de ajutor pentru victimele violenței domestice: Poți suna în orice moment, iar consilierii instruiți te vor îndruma către resurse locale păstrându-ți confidențialitatea.
 3. Grupuri de suport: Acestea oferă un spațiu sigur pentru a împărtăși experiențe și a învăța de la alții care au trecut prin situații similare.
 4. Servicii de asistență juridică: Acestea te pot ghida prin procesul legal, de la obținerea unei ordonanțe de restricție până la procedurile de divorț.

 

Poliția Română și Violența în familie

Poliția Română acționează prompt în cazurile de urgență, intervenind pentru a asigura siguranța victimelor.

Emit ordine de protecție și, dacă este necesar, pot aresta agresorii în conformitate cu legea.

Oferă sfaturi juridice și asigură accesul la servicii specializate, în special pentru persoanele defavorizate.

Poliția documentează incidentele și colaborează cu organizații non-guvernamentale și alte instituții.

Monitorizează respectarea ordinelor de protecție, asigurând astfel securitatea continuă a victimelor.

Contactarea poliției este o primă măsură în protejarea victimelor și aducerea agresorilor în fața justiției.

Întrebări Frecvente Despre Violența în Familie

Care sunt efectele psihologice asupra copiilor care sunt martori la violența în familie?

Copiii expuși la violența în familie suferă consecințe psihologice profunde.

Pot dezvolta anxietate, depresie, probleme de încredere și dificultăți în relaționare.

Au probleme școlare și de comportament.

Traumele pot afecta dezvoltarea lor emoțională și socială pe termen lung, necesitând sprijin și intervenție specializată.

Există factori culturali sau sociali specifici care cresc riscul violenței domestice?

Există factori culturali și sociali care pot contribui la creșterea riscului violenței domestice.

Aceștia includ norme culturale care pot tolera sau chiar justifica abuzul, discriminarea de gen și inegalitățile sociale, precum și lipsa accesului la servicii de sprijin și educație privind relațiile sănătoase.

Cum pot școlile și organizațiile comunitare să joace un rol în prevenirea “Violentei în Familie”?

Școlile și organizațiile comunitare pot juca un rol în prevenirea violenței în familie.

Citește și  Ironic: banii îți limitează plăcerile vieții

Ele pot oferi programe de educație despre relații sănătoase, consiliere și resurse pentru victime.

Pot promova conștientizarea și intervenția timpurie, contribuind astfel la crearea unui mediu sigur și susținător pentru membrii comunității.

Care sunt costurile economice asociate cu violența domestică pentru victimă și societatea în ansamblu?

Violenta domestică generează costuri economice semnificative.

Pentru victime, acestea includ cheltuieli medicale, terapie și pierderi de venit din cauza absențelor la locul de muncă.

Pentru societate, se adaugă costurile legate de serviciile de urgență, asistența socială, justiție și reducerea productivității la nivel național.

Cum a afectat pandemia COVID-19 ratele de violență în familie?

Pandemia COVID-19 a exacerbăt ratele de violență în familie (5).

Izolarea, stresul economic și incertitudinea au creat un mediu propice pentru escaladarea abuzului.

Victimelor le-a fost mai dificil să caute ajutor din cauza restricțiilor de mișcare.

Organizațiile de sprijin au înregistrat o creștere a cererilor de asistență.

Concluzie

Violența în familie reprezintă o problemă serioasă cu repercusiuni devastatoare asupra oamenilor și a comunităților.

Acest fenomen complex cuprinde diverse forme de abuz, cum ar fi violența fizică, verbală, sexuală și emoțională, afectând o gamă largă de victime, de la parteneri de viață și copii la persoane în vârstă și membri cu diferite orientări sexuale.

Cauzele includ puterea și controlul, traumele din copilărie, abuzul de substanțe și normele sociale.

Impactul psihologic și fizic este profund, afectând starea emoțională și sănătatea victimelor.

Educația, comunicarea sănătoasă și promovarea independenței financiare reprezintă doar câteva strategii care pot contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie, asigurând astfel siguranță și bunăstare pentru toți membrii unei comunități.

Referințe

1.      Ferrara, P., Franceschini, G., Corsello, G., Mestrovic, J., Giardino, I., Vural, M., … & Pettoello-Mantovani, M. (2021). Children witnessing domestic and family violence: a widespread occurrence during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. The Journal of Pediatrics235, 305-306.

2.    Sontate, K. V., Rahim Kamaluddin, M., Naina Mohamed, I., Mohamed, R. M. P., Shaikh, M. F., Kamal, H., & Kumar, J. (2021). Alcohol, aggression, and violence: from public health to neuroscience. Frontiers in psychology12, 699726.

3.      Labrum, T., Newhill, C., Simonsson, P., & Flores, A. T. (2022). Family conflict and violence by persons with serious mental illness: how clinicians can intervene during the Covid-19 pandemic and beyond. Clinical social work journal50(1), 102-111.

4.      Bullinger, L. R., Klika, B., Feely, M., Ford, D., Merrick, M., Raissian, K., … & Schneider, W. (2023). Paid Family Leave: An Upstream Intervention to Prevent Family Violence. Journal of Family Violence, 1-11.

5.      Usher, K., Bhullar, N., Durkin, J., Gyamfi, N., & Jackson, D. (2020). Family violence and COVID19: Increased vulnerability and reduced options for support. International journal of mental health nursing29(4), 549.

Leonard

Articole publicate: 144

Vezi pagina autorului

Inscrie-te si TU la Cea Mai Mare Bibliotecă Online din România din domeniul Dezvoltării Personale!

Dă click pe linkul de mai jos și intră în Biblioteca Puterea Minții chiar acum, unde ai acces la:

 • sute de ore de cursuri,
 • zeci de ședințe de terapie,
 • demonstrații și exemple de lucru
 • Certificări Internaționale
 • > Inscrie-te Acum <

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *