tipuri de inteligenta
Redactat de Leonard

Te-ai întrebat vreodată de ce unii oameni par să fie buni la toate?

Cum reușesc unele persoane să prindă matematica foarte ușor, în timp ce alții compun simfonii care îți ating sufletul?

Răspunsul stă în conceptul inteligențelor multiple.

Imaginează-ți mintea ca o floare, fiecare petală reprezentând o formă distinctă de inteligență, de la matematică până la muzică sau înțelegerea emoțiilor.

Învață despre trăsăturile fiecărui tip de inteligență și cum aceasta poate să fie folosită în avantajul tău.

5 Idei Principale Ale Acestui Articol

 1. Inteligența reprezintă o gamă de abilități cognitive, sociale, emoționale și creative
 2. Teoria Inteligențelor Multiple, formulată de Howard Gardner, susține că fiecare individ posedă mai multe forme de inteligență și dezvoltarea acestora depinde de context și experiențe.
 3. Există opt tipuri de inteligență: lingvistică, logico-matematică, muzicală, interpersonală, intrapersonală, naturalistică, vizual-spațială, kinestezică-somatică și existențială.
 4. Fiecare formă de inteligență contribuie la modul în care interacționăm cu lumea, oferind oportunități unice de înțelegere și exprimare.
 5. Identificarea tipurilor de inteligență ale unui copil necesită observație atentă, comunicare deschisă, implicare în activități variate și consultarea specialiștilor pentru evaluare detaliată și sprijin în dezvoltarea abilităților specifice.

5 Întrebări La Care Răspunde Acest Articol

 1. Ce este teoria Inteligențelor Multiple?
 2. Cine este psihologul care a formulat teoria Inteligențelor Multiple și care a fost influența sa în acest domeniu?
 3. Care sunt cele opt tipuri de inteligență și cum influențează acestea interacțiunile noastre cu lumea?
 4. Cum poate fi identificat tipul de inteligență al unui copil și care sunt pașii recomandați pentru a sprijini dezvoltarea sa în funcție de aceste tipuri?
 5. Care sunt caracteristicile și abilitățile asociate fiecărui tip de inteligență și cum pot fi valorificate în viața de zi cu zi?

Ce este Inteligența?

Inteligența reprezintă capacitatea unei persoane de a învăța, de a rezolva probleme, de a se adapta la mediu și de a se descurca în diferite situații.

Citește și  Gândirea Abstractă

Aceasta implică abilități cognitive: raționamentul, gândirea abstractă, memoria și învățarea, abilități sociale, emoționale și creative.

Teoria Inteligențelor Multiple

Prin anii 1980, profesorul american Howard Gardner a lansat Teoria Inteligențelor Multiple (1).

Profesorul Howard Gardner a obținut diploma de licență în psihologie de la Universitatea Harvard și și-a completat studiile de doctorat în 1971 la Universitatea Harvard, unde a fost influențat de mentorul său, Erik Erikson.

Psihologul Howard Gardner și-a dedicat cariera studierii inteligenței umane și a modului în care aceasta se manifestă în diferite domenii ale vieții. A susținut că inteligența nu poate fi redusă la un singur scor sau parametru, ci este reprezentată de o serie de aptitudini distincte.

Fiecare individ are potențialul de a dezvolta și de a utiliza diferite tipuri de inteligență în funcție de context și de experiențe.

8 tipuri de inteligenta

Fiecare dintre noi este o individualitate aparte, cu abilități unice și potențial de dezvoltare.

Fiecare tip de inteligență contribuie la modul în care interacționăm, învățăm și ne dezvoltăm în societatea noastră complexă.

De la inteligența lingvistică-verbală, care își găsește expresia în cuvinte, până la inteligența naturalistă, care ne conectează la miracolele naturii, fiecare formă de inteligență ne oferă posibilitatea de a  înțelege lumea.

Există mai multe tipuri de inteligență pe care le putem dezvolta de-a lungul timpului.

Introduction to Artificial Intelligence | Udacity

ColiN00B – Pixabay

Explorarea Inteligenței Lingvistice

Inteligența lingvistică (2) se referă la abilitatea de a utiliza cuvintele în mod eficient și în diferite feluri.

Caracteristici ale persoanelor cu inteligență lingvistică:

 • Abilități de Comunicare Excepționale:

Exprimă idei complexe, înțeleg și interpretează limbajul scris și vorbit. Vorbesc coerent, sunt capabili să transmită mesaje clare și concise.

 • Aprecierea Puterii Cuvintelor:

Înțeleg profund limbajul și semnificația cuvintelor. Persoanele cu inteligență lingvistică ridicată au capacitatea de a vorbi cursiv, sunt buni scriitori, apreciază puterea cuvintelor, realizează jocuri de cuvinte etc.

 • Capacitatea de a Înțelege și de a Analiza Texte:

Persoanele percep subtilitățile și nuanțele limbajului, având capacitatea de a interpreta în mod profund ceea ce citesc.

 • Creativitate în Expresie:

Este abilitatea de a crea poezie, proză sau alte forme de artă verbală. Inteligența lingvistică oferă sprijin pentru creativitate și exprimare artistică prin cuvinte. Persoanele transmit mesaje cu impact și influențează opinii cu ajutorul limbajului.

Inteligența Logico-Matematică

Inteligența logico-matematică (3) este abilitatea de a gândi logic, de a analiza, de a calcula și de a recunoaște modele în lumea înconjurătoare.

Caracteristici ale persoanelor cu inteligență logico-matematică:

 • Raționamentul Logic:

Persoanele pun logica la bătaie și fac inferențe precise bazate pe fapte și reguli stabilite. Au abilitatea de a analiza situații complexe, de a identifica relații cauzale și de a ajunge la concluzii raționale.

 • Abilitatea de a Rezolva Probleme Matematice:
Citește și  Experiențele și amintirile neplăcute contribuie la o viață mai bună

Persoanele cu acest tip de inteligență au aplecarea către problemele ce pun logica în acțiune, excelează în formularea și implementarea strategiilor pentru rezolvarea problemelor și de a face calcule într-o manieră cât mai simplă.

Au abilitatea de a emite ipoteze, capacitatea de a calcula repede și o modalitate aparte de a memora date.

 • Recunoașterea și Crearea de Modele:

Persoanele cu un nivel ridicat al acestui tip de inteligență recunosc și crează modele care descriu fenomenele din lumea reală. Acest proces implică identificarea unor structuri și relații care stau la baza fenomenelor observate.

The Five Components of Emotional Intelligence - ThinkPsych

Pexels – Pixabay

Inteligența Interpersonală

Inteligența interpersonală este capacitatea de a înțelege, a interacționa și a comunica eficient cu ceilalți oameni.

Persoanele cu această formă de inteligență sunt sensibile la emoțiile, nevoile și motivele altor persoane, sunt capabile să asculte activ persoanele din jur și le place munca în echipă.

Acestea pot să-și pună în perspectivă propriile gânduri și sentimente și să le compare cu ale altora.

Persoanele cu inteligență interpersonală au o capacitate extraordinară de a construi relații interpersonale puternice și de a rezolva conflicte în mod constructiv.

Inteligența Intrapersonală

Inteligența intrapersonală reprezintă o formă de înțelepciune profundă și auto-reflecție.

Este abilitatea de a te cunoaște pe tine însuți în profunzime, de a-ți înțelege emoțiile, motivările și aspirațiile personale.

Persoanele cu această formă de inteligență conștientizează propriile lor experiențe interioare și sunt capabile să-și gestioneze emoțiile într-un mod sănătos și eficient.

Sunt auto-reflecți, identifică și urmăresc propriile obiective. Au o înțelegere clară a propriilor valori și principii.

Inteligența Muzicală

Inteligența muzicală reprezintă o formă de sensibilitate și conexiune cu lumea sonoră înconjurătoare.

Este abilitatea de a simți, de a înțelege și de a crea muzică în diverse forme și expresii.

Omul cu inteligență muzicală este sensibil la mesajele transmise de acordurile și versurile melodiilor.

Caracteristici ale persoanelor cu inteligență muzicală:

 • Sensibilitate Sonoră Dezvoltată: 

Capacitatea de a percepe nuanțele și subtilitățile sunetelor. Persoanele disting între diferite tonalități, ritmuri și timbre.

 • Abilitate de Interpretare și Performanță:

Capacitatea de a interpreta și de a reproduce muzică, fie prin intermediul unui instrument, fie prin voce. Persoanele exprimă emoții și transmit mesaje prin intermediul performanței muzicale.

 • Creativitate în Compoziție și Aranjament:

Inteligența muzicală permite persoanei să creeze melodii, să experimenteze cu structuri muzicale și să transmită idei și emoții unice prin intermediul compozițiilor proprii.

 • Receptivitate la Diversitatea Muzicală:

Persoanele  au deschidere și apreciere față de o gamă variată de genuri și stiluri muzicale.

Se conectează la muzică din culturi diferite și găsesc în fiecare expresie sonoră un element de frumusețe și înțelegere.

Understanding and Utilizing Emotional Intelligence in the Workplace

Paolo Nicolello – Unsplash

Inteligența Somatico-Kinestezică

Inteligența somato-kinestezică reprezintă o formă de înțelegere și exprimare a sinelui prin intermediul corpului și al mișcării.

Citește și  Pastreaza conexiunea cu copilul interior

Persoana își utilizează propriul corp pentru a comunica în mod expresiv cu cei din jur. Mesajele transmise prin gesturi sunt încărcate emoțional.

Caracteristici ale persoanelor cu inteligență somatico-kinestezică:

 • Conștientizarea Corpului:

Persoana percepe și înțelege subtilitățile și senzațiile corpului său. Este conștientă de poziția, tensiunea și mișcările propriului corp în spațiu.

 • Aptitudini Motorii Dezvoltate:

Persoanele realizează activități care necesită dexteritate și coordonare: dansul, sporturile sau alte activități fizice complexe.

 • Exprimare Artistică și Creativitate:

Omul își exprimă emoțiile și ideile prin intermediul mișcării corporale( dans, teatru fizic) care sunt foarte expresive.

 • Înțelegerea Emoțiilor prin Mișcare:

Capacitatea de a recunoaște și de a exprima emoții prin intermediul mișcării corporale. Acest lucru este folosit pentru a comunica fără cuvinte și pentru a exprima stări interioare profunde.

Explorarea Inteligenței Vizuo-Spațiale

Inteligența vizuo-spațială reprezintă o formă de înțelegere și procesare a informațiilor vizuale în legătură cu formele, spațiul și relațiile dintre obiecte.

Caracteristici ale persoanelor cu inteligență vizuo-spațială:

 • Percepția Detaliilor Vizuale:

Persoana are capacitatea de a observa și de a reține detalii vizuale.

Identifică diferențe subtile, recunoaște modele și reține imagini în detaliu.

 • Abilități de Orientare în Spațiu:

Persoanele sunt bune la estimarea distanțelor, la înțelegerea hărților și la identificarea direcțiilor.

 • Capacitatea de a Crea și de a Manipula Imagini Mentale:

Presupune capacitatea de a gândi, de a-și imagina și de a lucra cu imagini mentale într-un mod detaliat și precis.

Este folosită în activități precum desenul, arhitectura sau planificarea spațiilor.

 • Aptitudini Artistice și Creativitate Vizuală:

Inteligența vizuală-spațială este exprimată prin intermediul artei și a creativității vizuale.

Persoanele creează opere vizuale interesante, exprimă idei și emoții prin intermediul formelor și culorilor.

Descifrarea Inteligenței Naturaliste

Inteligența naturalistă (4) este o formă de înțelegere, conexiune profundă cu mediul natural și capacitatea de a fi atent la tot ceea ce înconjoară o persoană..

Este abilitatea de a observa, de a înțelege și de a aprecia lumea vie din jurul nostru.

Caracteristici ale persoanelor cu inteligență naturalistă:

 • Observarea Detaliilor Naturale:

Persoana are o capacitatea de a observa și de a reține un detaliu caracteristic fiecărui element din jurul său.

Înseamnă a fi atent la lumea vie, sensibil la variațiile subtile ale naturii, de la modelele vegetale la comportamentele animale.

 • Aprecierea Interconexiunilor Naturii:

Abilitatea de a înțelege relațiile și interdependențele din ecosistemele naturale.

Persoanele văd cum fiecare element din natură se leagă de celelalte și cum toate contribuie la echilibrul unui sistem.

 • Cunoașterea Speciilor și a Habitatelor: 

Persoana cunoaște denumirile a sute de plante și animale și a mediilor în care acestea trăiesc.

Au capacitatea de a clasifica specii și de a înțelege nevoile lor specifice.

 • Conexiunea Emoțională cu Natura:

Inteligența naturalistă implică o conexiune profundă și emoțională cu natura.

Persoanele se simt conectate la mediul natural și găsesc bucurie și inspirație în explorarea și interacțiunea cu lumea naturală.

Citește și  Neuropatia Periferica: Simptome, Diagnostic si Tratament

Inteligența Existențială

Psihologul umanist Abraham Maslow între anii 1950 și 1960, a dezvoltat și introdus conceptul de “inteligență existențială”, acesta fiind utilizat înaintea celor 8.

Inteligența existențială se concentrează asupra abilităților și aprofundării în ceea ce privește întrebările și aspectele existențiale ale vieții umane.

Inteligența existențială este aplicată în consiliere, terapie, dezvoltare personală și educație.

Ajută oamenii să exploreze sensul vieții, să gestioneze stresul, să dezvolte conștientizarea de sine și să clarifice obiectivele personale.

Este utilă în leadership, lucru cu grupuri, pregătirea pentru viața de cuplu și în explorarea filozofică și spirituală.

La ce Folosește Fiecare Tip de Inteligență?

 1. Inteligența Lingvistică: Persoanele cu inteligență lingvistică sunt adevărați povestitori, captivându-i pe ceilalți cu cuvintele lor.
 2. Inteligența Logico-Matematică: Ajută în rezolvarea dilemelor, de la a face bugetul lunar la a găsi cel mai scurt traseu în trafic.
 3. Inteligența Vizuală-Spațială: Ajută să-ți decorezi spațiul într-un mod care să te facă să te simți ca acasă.
 4. Inteligența Muzicală: Cei cu această inteligență pot crea playlist-uri care ating corzi sensibile și pun starea de spirit pe note muzicale.
 5. Inteligența Kinestezică-Somatică: Îi ajută pe oameni să se conecteze profund cu corpul lor prin mișcări fluide sau prin atingerea pământului.
 6. Inteligența Interpersonală: Este un atu în orice interacțiune socială, fie că e vorba de rezolvarea unui conflict sau de organizarea unui eveniment reușit.
 7. Inteligența Intrapersonală: Cei cu acest tip de inteligență pot face pasul de la auto-reflecție la auto-îmbunătățire, găsindu-și echilibrul interior.
 8. Inteligența Naturalistă: Cu ajutorul acestei inteligențe apreciem frumusețea naturală din mediul urban, de la parcuri la grădini.
 9. Inteligența Existențială: Ajută la găsirea sensului vieții, dezvoltarea personală și îmbunătățirea relațiilor, contribuind la fericire și împlinire.

Tu Știi ce Tip de Inteligență are Copilul Tău?

Pași pentru a identifica tipul de inteligență al unui copil:

 1. Observație Atentă: Observă modul în care copilul interacționează cu mediul său și cu activitățile pe care le desfășoară. Fii atent la ceea ce îl pasionează și la modul în care își folosește abilitățile în diferite contexte.
 2. Comunicare Deschisă: Vorbește cu copilul despre ceea ce îi place să facă, despre pasiunile și interesele sale. Ascultarea activă oferă indicii cu privire la tipurile de inteligență pe care le-ar dezvolta.
 3. Implicare în Activități Variate: Oferă copilului oportunități de a se angaja într-o gamă variată de activități: artistice, sportive, muzicale, jocuri de logică etc. Observă în ce domenii se descurcă mai bine și în care pare să se simtă cel mai confortabil.
 4. Consultarea Specialiștilor: Pentru o evaluare mai detaliată și obiectivă a tipurilor de inteligență ale copilului, apelează la psiholog sau la un specialist în educație. Aceștia pot folosi instrumente specifice și metode de evaluare pentru a identifica tipurile de inteligență dominante ale copilului.
 5. Respectarea Preferințelor și Dezvoltarea Abilităților: După identificarea tipurilor de inteligență în care copilul se simte confortabil, oferă sprijin pentru a  dezvolta aceste abilități prin oferirea de resurse, materiale și oportunități adecvate.
Citește și  Cât Costă să ai un Zâmbet Prefăcut?

The Real Impact of Emotional Intelligence on Project Management

geralt – Pixabay

Întrebări Frecvente Despre Tipurile de Inteligență

Cum poate fi aplicată teoria inteligențelor multiple în sistemul educațional?

Aplicarea teoriei inteligențelor multiple în educație implică diversificarea metodelor de predare, adaptarea materialelor și promovarea proiectelor creative.

Colaborarea în grupuri diverse, evaluarea variată și aprecierea diferențelor individuale ajută procesul educațional.

Elevii beneficiază de feedback personalizat și oportunități de autodirecționare, sprijinindu-se astfel dezvoltarea lor în funcție de talente și interese.

Există critici sau controverse legate de teoria inteligențelor multiple?

Teoria inteligențelor multiple dezvoltată de psihologul american Howard Gardner a fost criticată pentru lipsa de dovezi empirice solide.

Criticii contestă definirea vagă a inteligenței și văd abilitățile ca talente specifice.

Cum poate cineva să-și îmbunătățească inteligențele?

Pentru a îmbunătăți diferite tipuri de inteligență trebuie identificate deficiențele și stabilirea de obiective clare.

Participă la cursuri și exersează regulat.

Caută sprijin de la mentori sau tutori, utilizează tehnologia și resursele online, aplică abilitățile în situații reale și solicită feedback.

Fii perseverent și autoevaluează progresul! Menține dezvoltarea continuă pentru succes durabil.

Care este corelația dintre tipurile individuale de inteligență și alegerile de carieră?

Tipurile de inteligență influențează alegerile de carieră.

Inteligența logico-matematică este asociată cu profesii în matematică sau științe, inteligența interpersonală se potrivește în domeniul serviciilor sociale sau leadership-ului.

Cu toate acestea, alegerea carierei este afectată și de alți factori, cum ar fi interesele personale și valori.

Există o modalitate de a măsura sau evalua fiecare tip de inteligență?

Există instrumente specializate (5) pentru evaluarea fiecărui tip de inteligență.

Testele standardizate măsoară inteligența lingvistică și logico-matematică, în timp ce evaluările de performanță sau portofoliile sunt folosite pentru inteligențele artistice sau kinestezice.

Referințe

1. Shearer, B. (2018). Multiple intelligences in teaching and education: Lessons learned from neuroscience. Journal of Intelligence, 6(3), 38.

2. Ribič, T., & Marič, M. (2023). Leader’s Possession of Linguistic Intelligence in Relation to Leader–Member Exchange Theory. Journal of Intelligence, 11(5), 92.

3. Bracero-Malagón, J., Juárez-Ruiz de Mier, R., Reigal, R. E., Caballero-Cerbán, M., Hernández-Mendo, A., & Morales-Sánchez, V. (2022). Logical Intelligence and Mathematical Competence Are Determined by Physical Fitness in a Sample of School Children. Frontiers in Psychology, 13, 833844.

4.Popa, E. (2023, October 23). Inteligenta Naturalista – Caracteristici Specifice – Puterea Minții. https://putereamintii.ro/inteligenta-naturalista/

5. Barrientos-Fernández, A., Sánchez-Cabrero, R., Arigita-García, A., Manoso-Pacheco, L., Pericacho-Gómez, F. J., & Novillo-López, M. Á. (2019). Measurement of different types of intelligence (general, verbal vs. non-verbal, multiple), academic performance and study habits of secondary students at a Music Integrated Centre. Data in brief, 25, 104124.

Leonard

Articole publicate: 144

Vezi pagina autorului

Inscrie-te si TU la Cea Mai Mare Bibliotecă Online din România din domeniul Dezvoltării Personale!

Dă click pe linkul de mai jos și intră în Biblioteca Puterea Minții chiar acum, unde ai acces la:

 • sute de ore de cursuri,
 • zeci de ședințe de terapie,
 • demonstrații și exemple de lucru
 • Certificări Internaționale
 • > Inscrie-te Acum <

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *